Other
Mar

09

Thursday

緣分研究所(升級版)——星座配對新朋友

09/03/2023 - 31/03/2023
HKD 20

活动详情

水瓶座係咪眼淺D?處女座通常都好高要求?星座究竟係stereotype,定真係反映到真實性格?🤭🔮Join今次嘅【緣份研究所 (星座篇)】搵個新朋友傾下計~咪知道星座嘅性格分析準唔準囉🤜🤛

各位大專/大學生只要留低自己嘅星座同埋想識邊一個星座嘅人,我哋就會幫你配對同你最有緣份嘅朋友仔。特設嘅「升級版」參加者唔單止可以收到4位朋友嘅contact,仲另外俾你打段說話嚟介紹下自己,等其他人更加了解你嘅性格,傾計果時要打開話題就冇難度啦!💘

參加方法︰

 *是次活動對象為大專生*

1.喺活動頁面留低聯絡電郵、你嘅星座、以及你想識邊一個星座嘅朋友

2.⚠️ 好重要!成功報名後必須於此頁面寫低一段介紹自己嘅說話,並於個人檔案加入社交媒體帳號(請睇以下說明),做齊呢兩個步驟我哋先可以幫你配對架!

3. 你將會喺4月3號收到新朋友嘅contact

加入社交媒體帳號
按社交媒體->添加社交媒體->加入你嘅IG account->保存修改

條款及細則︰

  1. 參加者報名參與此活動,即代表同意Y.X Community將社交媒體帳號分享與其他參加者。
  2. 是次活動只限大專/大學生參與。
  3. 是次活動不設退款。
  4. 如個別星座報名人數不足,參加者將獲隨機分配其他參加者之社交媒體帳號。
  5. 如沒有完成大專電郵驗證及於個人檔案加入社交媒體帳號,將被視作未完成登記。
  6. 請小心核對資料,確保正確無誤 (如電郵地址及IG account等),提交後不設更改。